Tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế là vấn đề được nhiều doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh lữ hành quốc tế quan tâm hiện nay. Ký quỹ là việc doanh nghiệp thực hiện việc gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ.

Việc ký quỹ đối với trường hợp Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế là cơ sở để xác định năng lực tài chính của doanh nghiệp, là sự cam kết trách nhiệm với du khách và cơ quan quản lý nhà nước, để bảo đảm nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho khách du lịch trong trường hợp bị thiệt hại hoặc trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản.

Vì vậy, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Du lịch 2017 và phải thực hiện mức ký quỹ theo quy định để được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Quy định về tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế
Quy định về tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ TIỀN KÝ QUỸ KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Luật du lịch số 09/2017/QH14;

Nghị định số 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

Các văn bản pháp luật liên quan khác.

II. QUY ĐỊNH VỀ TIỀN KÝ QUỸ KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Kinh doanh lữ hành quốc tế là phục vụ khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam. Việc ký quỹ là điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp xin cấp Giấy phép lữ hành quốc tế và thực hiện kinh doanh loại hình dịch vụ này, và số tiền này sẽ được phong tỏa suốt quá trình hoạt động và chỉ được hoàn trả khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh này.

2.1. Quy định về mức tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tùy thuộc vào từng dịch vụ mà doanh nghiệp dự kiến cung cấp, cụ thể theo quy định tại Khoản 2, 3 điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP quy định về việc ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế như sau:

– Đối với kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;

– Đối với Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;

– Đối với Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Tham khảo bài viết: Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

2.2. Quy định về việc nộp tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế và cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ

Theo quy định, khi doanh nghiệp có yêu cầu nộp tiền ký quỹ vào tài khoản tại ngân hàng, ngân hàng nhận ký quỹ và doanh nghiệp thực hiện giao kết hợp đồng ký quỹ. Trên cơ sở hợp đồng ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện phong tỏa số tiền ký quỹ của doanh nghiệp gửi tại ngân hàng.

Hợp đồng ký quỹ có các nội dung chính gồm: Tên, địa chỉ, người đại diện của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, người đại diện của ngân hàng; lý do nộp tiền ký quỹ; số tiền ký quỹ; lãi suất tiền gửi ký quỹ; trả lãi tiền gửi ký quỹ; sử dụng tiền ký quỹ; rút tiền ký quỹ; hoàn trả tiền ký quỹ; trách nhiệm của các bên liên quan và các thỏa thuận khác phù hợp với quy định của pháp luật và không trái với quy định tại Nghị định này. Sau khi phong tỏa số tiền ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp.

Căn cứ quy định trên, thủ tục ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế gồm các bước sau đây:

Bước 1: Doanh nghiệp yêu cầu nộp tiền ký quỹ vào tài khoản ngân hàng.

Bước 2: Ngân hàng nhận ký quỹ và doanh nghiệp thực hiện giao kết hợp đồng ký quỹ.

Bước 3: Ngân hàng phong tỏa số tiền ký quỹ và tiến hành cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ.

2.3. Quản lý, sử dụng tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

Về quản lý, sử dụng số tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, pháp luật hiện hành, cụ thể tại Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định:

– Trong trường hợp khách du lịch bị chết, bị tai nạn, rủi ro, bị xâm hại tính mạng cần phải đưa về nơi cư trú hoặc điều trị khẩn cấp mà doanh nghiệp không có khả năng bố trí kinh phí để giải quyết kịp thời, doanh nghiệp gửi đề nghị giải tỏa tạm thời tiền ký quỹ đến cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Trong thời hạn 48 giờ kể từ thời điểm nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành xem xét và đề nghị ngân hàng cho doanh nghiệp trích tài khoản tiền ký quỹ để sử dụng hoặc từ chối.

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiền được rút khỏi tài khoản tiền ký quỹ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành có trách nhiệm bổ sung số tiền ký quỹ đã sử dụng để bảo đảm mức ký quỹ theo quy định tại Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện, ngân hàng gửi văn bản thông báo cho cơ quan cấp phép để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Pháp luật cũng quy định việc hoàn trả tiền ký quỹ đến ngân hàng được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

– Có thông báo bằng văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc doanh nghiệp không được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc thay đổi ngân hàng nhận ký quỹ;

– Có văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc hoàn trả tiền ký quỹ sau khi thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Trên đây là bài viết của Công ty Luật Thành Đô về “Quy định về tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế”. Trong quá thực hiện thủ tục kí quỹ để tiền hành xin cấp phép Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, nếu Quý khách hàng gặp phải bất kỳ khó khăn, vướng mắc nào xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô để được tư vấn hoặc sử dung dịch vụ.

5/5 - (1 bình chọn)