Công ty Luật Thành Đô là một trong những đơn vị có năng lực và uy tín hàng đầu cả nước trong lĩnh vực xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý công ty, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan một cách nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí đến mức tối đa.

Tư vấn xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

1. Điều kiện đối với Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bao gồm doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa.

Cá nhân, tổ chức kinh doanh lữ hành phải thanh lap cong ty

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được kinh doanh lữ hành quốc tế.

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được kinh doanh lữ hành nội địa.

Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

2. Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

Có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế; Có phương án kinh doanh lữ hành.

giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp.

Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

Phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành đối với người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế.

Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế: 500 triệu đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài ; 250 triệu đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

3. Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

a. Giay phep kinh doanh lu hanh quoc te được cấp theo phạm vi kinh doanh, bao gồm: Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài; Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam; Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài và khách du lịch vào Việt Nam.

b. Các trường hợp sau đây không được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế: Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép trong thời gian chưa quá 12 tháng; Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh lữ hành trái pháp luật đã bị xử phạt hành chính về hành vi đó trong thời gian tính đến thời điểm đề nghị cấp giấy phép chưa quá 12 tháng.

c. Giay phep kinh doanh lu hanh quoc te bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

Điều kiện xin cấp giấy phép lữ hành quốc tế

Doanh nghiệp không kinh doanh lữ hành quốc tế trong 18 tháng liên tục; Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động; Doanh nghiệp có hành vi vi phạm mà pháp luật quy định phải thu hồi giấy phép; Doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật này.

d. Việc thu, nộp lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được tiến hành theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Quý khách hàng có nhu cầu cần xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được hỗ trợ dịch vụ tốt nhất.

Bài viết tham khảo:

Điều kiện về vốn xin giấy phép lữ hành

Quy trình xin cấp giấy phép lữ hành quốc tế

Đánh giá bài viết này