Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Trường hợp dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, khi điều chỉnh bất cứ nội dung nào trong Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư.

Với mong muốn giúp Quý khách hàng hiểu rõ hơn vấn đề này, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới bài viết: “Điều kiện về nhà đầu tư khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư” để Quý khách hàng tham khảo.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

2. Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

3. Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

4. Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều kiện về nhà đầu tư khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Điều kiện về nhà đầu tư khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

II. ĐIỀU KIỆN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ KHI THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Pháp luật hiện hành không quy định về điều kiện của nhà đầu tư khi thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Thay vào đó, pháp luật chỉ quy định nhà đầu tư phải có trách nhiệm thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đầu tư. Các nội dung thay đổi cần thực hiện thủ tục gồm có:

– Thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư;

– Chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

– Thay đổi các nội dung khác trong Giấy chứng nhận đầu tư.

III. THỦ TỤC THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

3.1 Hồ sơ:

(1) Hồ sơ thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh sự án đầu tư;

– Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư.

(2) Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;

– Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư;

– Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng;

– Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);

– Bản sao Hợp đồng BCC (đối với dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC);

– Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

(3) Hồ sơ thay đổi các nội dung khác trong Giấy chứng nhận đầu tư gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung sau:

+ Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

+ Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

+ Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

+ Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

+ Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

+ Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

3.2 Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cơ quan đầu tư

3.3 Trình tự thủ tục thực hiện:

(1) Trình tự thủ tục thực hiện thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đầu tư thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

(2) Trình tự thủ tục thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (đồng thời điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư). Cơ quan đầu tư xem xét các điều kiện chuyển nhượng dự án để điều chỉnh. Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh được gửi cho nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

(3) Trình tự thủ tục thực hiện thay đổi các nội dung khác trong Giấy chứng nhận đầu tư

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài được cấp như thế nào?

Thủ tục điều chỉnh quy mô dự án đầu tư tại Việt Nam

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến vấn đề “Điều kiện về nhà đầu tư khi thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư”. Nếu có bất cứ vướng mắc liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết.

Đánh giá bài viết này