Hiện nay trong quá trình hoạt động văn phòng đại diện, do những nguyên nhân khác nhau dẫn tới doanh nghiệp tiến hành thay đổi nội dung đăng ký văn phòng đại diện. Như vậy thủ tục đăng ký thay đổi bao gồm những bước nào? Cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Để giải đáp vấn đề này, Luật Thành Đô xin gửi tới quý bạn đọc bài viết: Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký văn phòng đại diện.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Doanh nghiệp năm 2020;

– Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT quy định hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

II. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Theo Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định:

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

3.1. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký văn phòng đại diện

Theo Điều 62 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký văn phòng đại diện bao gồm các bước sau:

Bước 1: Khi thay đổi các nội dung đăng ký văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện. Trường hợp nếu hồ sơ thay đổi cả người đứng đầu văn phòng đại diện thì kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu văn phòng đại diện.

Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện bao gồm các giấy tờ nêu tại Mục IV;

Bước 2: Khi nhận được Thông báo đăng ký thay đổi hoạt động của văn phòng đại diện của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành thay đổi thông tin đăng ký văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký văn phòng đại diện.

Trong trường hợp chuyển trụ sở văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi văn phòng đại diện đã đăng ký:

Thủ tục đăng ký thay đổi trong trường hợp chuyển trụ sở văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi văn phòng đại diện đã đăng ký theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Nghị định 01/2021/NĐ-CP bao gồm các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện chuyển đến;

Bước 2: Khi nhận được Thông báo đăng ký thay đổi hoạt động của văn phòng đại diện của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện chuyển đến trao Giấy biên nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Bước 3: Khi hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện.

Lưu ý: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ đặt văn phòng đại diện dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

3.2. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

3.3. Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ

3.4. Lệ phí

Theo Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp quy định:

– Lệ phí đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện: 50.000 đồng/lần;

– Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện qua mạng điện tử.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện bao gồm các loại giấy tờ sau:

(1) Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký văn phòng đại diện (theo Mẫu tại Phụ lục II-9 Ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-CP hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp);

(2) Trong trường hợp thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, kèm theo Thông báo phải có bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu văn phòng đại diện;

(3) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có);

(4) Văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (nếu có).

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Văn phòng đại diện là gì? Chức năng của văn phòng đại diện

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Trên đây là bài tư vấn của Luật Thành Đô về vấn đề: Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký văn phòng đại diện. Nếu quý bạn đọc còn bất kỳ vướng mắc, băn khoăn nào liên quan đến vấn đề này xin liên hệ với Luật Thành Đô để được hướng dẫn và giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết này