Trong quá trình hoạt động bởi một số lý do mà văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài thay đổi người đứng đầu. Tuy nhiên, thủ tục thay đổi trưởng văn phòng đại diện vẫn còn gặp nhiều khó khăn đối với một số tổ chức. Vì vậy, công ty Luật Thành Đô trân trong gửi tới quý bạn đọc bài viết: “Thủ tục thay đổi trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật thương mại 2005;

– Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại việt nam;

– Thông tư 11/2016/TT-BCT về việc quy định biểu mẫu thực hiện nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25/06/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Thủ tục thay đổi trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
Thủ tục thay đổi trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

Căn cứ vào điều 33 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định về một số nội dung liên quan đến người đứng đầu (trưởng) văn phòng đại diện. Theo đó, trưởng văn phòng điện diện của thương nhân nước ngoài phải đáp ứng một số yêu cầu:

– Phải chịu trách nhiệm trước thương nhân nước ngoài về hoạt động của mình và của Văn phòng đại diện trong phạm vi được thương nhân nước ngoài ủy quyền.

– Trưởng Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:

+ Người đứng đầu Chi nhánh của cùng một thương nhân nước ngoài;

+ Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài khác;

+ Người đại diện theo pháp luật của thương nhân nước ngoài đó hoặc thương nhân nước ngoài khác;

+ Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.

III. THỦ TỤC THAY ĐỔI TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

3.1. Hồ sơ thay đổi trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Căn cứ tại theo quy định tại Điều 16 Nghị định 07/2016/NĐ-CP hồ sơ thay đổi trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài gồm:

– Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện;

– Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân trong trường hợp người được bầu/cử làm đại diện mới là người Việt Nam. Bản sao hộ chiếu trường hợp người được bầu/cử là đại diện mới là người nước ngoài của Văn phòng đại diện;

– Giấy tờ chứng minh người đứng đầu cũ của Văn phòng đại diện đã thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm thay đổi;

– Đơn đề nghị điều chỉnh trưởng văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài theo Mẫu MĐ-3 thông tư 11/2016/TT-BCT;

– Bản gốc giấy chứng nhận đăng kí hoạt động động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài.

3.2. Thủ tục thay đổi trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

Căn cứ vào điều 17 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, thủ tục thay đổi trưởng văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài gồm:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân hoặc người đại diện chuẩn bị hồ sơ thay đổi trưởng văn phòng đại diện theo như mục 3.1 bài viết

Sau đó, nộp hồ sơ tại Sở Công thương nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở. Có thể nộp trực tiếp hoặc quy đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ và nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương sẽ cấp giấy phép điều chỉnh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp không cấp giấy phép điều chỉnh phải nêu rõ lý do.

*Lưu ý:

– Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thay đổi trưởng văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến Sở Công thương nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở.

– Trong cùng một lần điều chỉnh có thể điều chỉnh nhiều nội dung khác nhau như: điều chỉnh nội dung hoạt động, điều chỉnh gia hạn thời hạn hoạt động…

3.3. Thủ tục thay đổi trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong trường hợp trưởng văn phòng đại diện mới là người nước ngoài.

Đối với trường hợp thay đổi trưởng văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài mà người mới được bầu/cử làm người đứng đầu là người nước ngoài, bên cạnh thực hiện thủ tục tại mục 3.2 bài viết, cần phải thực hiện thêm thủ tục xin giấy phép lao động.

Căn cứ theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP hồ sơ thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động gồm:

– Giấy chứng nhận sức khỏe khám tại nước ngoài hoặc giấy khám sức khỏe khám tại Việt Nam tại các bệnh viện, phòng khám, có sở y tế đủ điều kiện theo quy định của Bộ y tế ( trong thời hạn 12 tháng);

– Lý lịch tư pháp của người nước ngoài cấp tại nước ngoài hoặc lý lịch tư pháp số 1 cấp tại Việt Nam (không quá 6 tháng)

– Ảnh 4×6 được chụp không có 06 tháng

– Bản sao hộ chiếu trưởng văn phòng đại diện nước ngoài;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

– Quyết định bổ nhiệm đối với trưởng văn phòng đại diện mới của thương nhân nước ngoài hoặc giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc.

3.4. Nghĩa vụ của trưởng văn phòng đại diện mới của thương nhân nước ngoài

– Trưởng văn phòng đại diện mới phải thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình

– Tiến hành đăng kí mã số thuế thu nhập cá nhân, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Thủ tục điều chỉnh giấy phép chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Xin ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư nước ngoài

Trên đây là một số tư vấn của công ty Luật Thành Đô liên quan đến “Thủ tục thay đổi trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài”. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm khi đến với Luật Thành Đô Quý khách sẽ được tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc liên quan đến vấn đề về thay đổi, thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh văn phòng.

Đánh giá bài viết này