Gia hạn hợp đồng lao động là vấn về được nhiều cá nhân và tổ chức quan tâm hiện nay. Trong quá trình hội nhập quốc tế của nền kinh tế thị trường, các quan hệ lao động ngày càng phát triển. Pháp luật để tạo thuận lợi cho các quan hệ này đã quy định cho phép người lao động và người sử dụng lao động được kí kết những hợp đồng làm việc với những hình thức linh hoạt và đa dạng.

Theo đó, họ có thể xác lập quan hệ lao động lâu dài, ổn định thông qua hợp đồng không xác định thời hạn hay có thời hạn nhất định. Vậy trong trường hợp hợp đồng lao động ngắn hạn thì khi hết hợp đồng các bên vẫn muốn tiếp tục duy trì quan hệ lao động sẽ cần tiến hành theo thủ tục như thế nào? Luật Thành Đô xin tư vấn vấn đề này như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Bộ luật lao động số 45/2019/QH14

Thủ tục gia hạn hợp đồng lao động
Thủ tục gia hạn hợp đồng lao động

II. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG?

Về khái niệm, theo khoản 1 điều 13 BLLĐ, Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Về phân loại, khác với BLLĐ 2012 quy định có 3 loại hợp đồng là hợp đồng xác định thời hạn, không xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ, Luật 2019 quy định hợp đồng lao động chỉ còn bao gồm 2 loại sau đây:

– Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng này áp dụng cho những công việc có thời hạn trên 36 tháng hoặc những công việc không xác định thời điểm kết thúc.

Đối với hình thức hợp đồng này, việc chấm dứt hợp đồng lao động chỉ đặt ra trong một số trường hợp như: hai bên có thỏa thuận hoặc do một bên đơn phương chấm dứt, do một bên bị sa thải hoặc chủ thể giao kết không còn tồn tại… Do đó, việc gia hạn hợp đồng không đặt ra với hình thức hợp đồng này.

– Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Khi hết thời hạn hai bên đã thỏa thuận sẽ chấm dứt hợp đồng. Theo đó, khi hết thời hạn mà các bên muốn tiếp tục quan hệ lao động thì họ cần phải tiến hành gia hạn theo đúng thủ tục.

III. THỦ TỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Thủ tục gia hạn hợp đồng lao động được quy định như sau:

Bước 1: Đơn vị sử dụng lao động thông báo về thời điểm hợp đồng lao động hết thời hạn cho người lao động

Theo quy định tại khoản 1 điều 45 BLLĐ 2019, người sử dụng lao động phải thực hiện trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến người lao động về việc chấm dứt hơp đồng lao động khi hợp đồng lao động hết thời hạn.

BLLĐ 2012 quy định về thời hạn thông báo của người sử dụng lao động về thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động là trước ít nhất 15 ngày so với ngày hợp đồng hết hạn (xem điều 47 BLLĐ 2012). Tuy nhiên BLLĐ 2019 không còn quy định về số ngày báo trước để tạo sự linh hoạt cho các chủ thể.

Bước 2: Hai bên thỏa thuận việc gia hạn đối với hợp đồng lao động khi hết hạn

Khoản 2 Điều 20 BLLĐ 2019 quy định cụ thể về việc gia hạn hợp đồng như sau:

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

– Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

– Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với các trường hợp sau:

+) Hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước

+) Hợp đồng lao động đối với người lao động cao tuổi mà hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn

+) Hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam: hợp đồng không được vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động và hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

+) Trường hợp phải gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề Hướng dẫn Thủ tục gia hạn hợp đồng lao động:

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động

Có những loại hợp đồng lao động nào ?

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về Thủ tục gia hạn hợp đồng lao động. Nếu quý bạn đọc còn có những băn khoăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19001958 của Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết./.

Đánh giá bài viết này