Khi một công ty được thành lập thì vốn là yếu tố vô cùng quan trọng không những quyết định sự sống còn của công ty mà còn thể hiện khả năng gánh chịu những nghĩa vụ pháp lý của công ty.

Pháp luật hiện nay đã quy định cụ thể về vốn cũng như cách thức góp vốn vào doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải ai khi có nhu cầu góp vốn cũng nắm rõ được những quy định này do vậy còn nhiều lúng túng, đặc biệt trong trường hợp muốn góp vốn bằng tài sản không phải tiền mặt. Sau đây luật Thành Đô xin tư vấn về một thủ tục góp vốn cụ thể: góp vốn bằng tài sản là ô tô vào doanh nghiệp.

Câu hỏi: Tôi có dự định góp vốn vào một công ty về vận tải bằng chiếc xe ô tô của mình. Xin hỏi việc góp vốn như vậy có đúng pháp luật không và tôi cần thực hiện những thủ tục như thế nào?

Luật sư trả lời:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14

– Nghị định số 01/2021/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp

– Thông tư số 15/2014/TT-BCA Quy định về đăng ký xe

Thủ tục góp vốn bằng tài sản là ô tô vào doanh nghiệp
Thủ tục góp vốn bằng tài sản là ô tô vào doanh nghiệp

II. QUY ĐỊNH VỀ TÀI SẢN GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP

Có thể hiểu góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập. Điều 34 Luật doanh nghiệp quy định về tài sản góp vốn như sau: Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Theo quy định trên, bạn có thể góp vốn vào doanh nghiệp bằng ô tô, khi đó ô tô sẽ trở thành tài sản của công ty và thuộc quyền quản lý, định đoạt của công ty.

Bên cạnh đó, khoản 1 điều 36 quy định: Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

Và khoản 1 điều 35 quy định: Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

– Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty theo quy định của pháp luật. Việc chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng đất đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

– Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản, trừ trường hợp được thực hiện thông qua tài khoản.

Lưu ý: Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

Như vậy, trong trường hợp bạn muốn góp vốn bằng chiếc ô tô vào công ty, bạn cần thực hiện các thủ tục để định giá chiếc ô tô và chuyển quyền sở hữu tài sản đó cho công ty. Nếu bạn góp vốn vào doanh nghiệp tư nhân thì không cần làm thủ tục chuyển quyền sở hữu.

III. THỦ TỤC GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN LÀ Ô TÔ VÀO DOANH NGHIỆP

Bạn cần thực hiện các thủ tục sau:

Thứ nhất, định giá tài sản góp vốn là chiếc xe ô tô

Có thể định giá chiếc ô tô theo hai cách:

– Công ty tiến hành họp các thành viên và cổ đông sáng lập để thống nhất định giá theo nguyên tắc đồng thuận. Trường hợp chiếc ô tô được định giá cao hơn so với giá trị thực tế của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

– Công ty thuê một tổ chức thẩm định giá định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được trên 50% số thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Sau khi định giá thì cần chuẩn bị hồ sơ góp vốn, hồ sơ gồm:

+ Biên bản định giá tài sản là chiếc ô tô của Hội đồng thành viên hoặc biên bản thỏa thuận định giá giữa tổ chức chuyên nghiệp định giá và công ty.

+ Hợp đồng góp vốn tài sản vào công ty

Thứ hai, chuyển quyền sở hữu xe ô tô cho công ty

Việc thực hiện sang tên đổi chủ đối với xe ô tô góp vốn vào công ty thực hiện theo quy định thông tư số 15/2014/TT-BCA Quy định về đăng ký xe, cụ thể như sau:

– Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, theo đó hồ sơ gồm:

+ Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này).

+ Giấy chứng nhận đăng ký xe.

+ Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe

+ Chứng từ lệ phí trước bạ

Đăng ký sang tên thì giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì nộp lại biển số để đổi sang biển 5 số theo quy định) và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe mới.

– Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác, theo đó hồ sơ gồm:

+ Hai giấy khai sang tên, di chuyển xe (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này).

+ Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.

+ Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe

Trường hợp di chuyển nguyên chủ đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác, phải có quyết định điều động công tác hoặc Sổ hộ khẩu thay cho chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.

Lưu ý, trường hợp chuyển quyền sở hữu xe cho công ty không phải nộp lệ phí trước bạ nhưng vẫn phải tiến hành kê khai tại cơ quan thuế.

Thứ ba, thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Công ty nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc qua địa chỉ web dangkyquamang.dkkd.gov.vn. Hồ sơ gồm có:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu)

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ của công ty

+ Hợp đồng góp vốn (hoặc biên bản góp vốn) giữa người góp vốn và công ty bằng giá trị xe ô tô

+ Biên bản định giá đối với tài sản là ô tô

+ Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo tương ứng với việc thay đổi nội dung đăng ký

+ Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả

+ Bản sao có công chứng, chứng thực Giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu của người nộp hồ sơ

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì trả “Thông báo hồ sơ qua mạng điện từ hợp lệ”

+ Hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ thì trả “Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ”

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ

– Cá nhân được ủy quyền sau khi nhận được “Thông báo hồ sơ qua mạng điện từ hợp lệ” thì mang hồ sơ bản giấy (thành phần hồ sơ như hồ sơ scan đã nộp Phòng Đăng ký kinh doanh) đến bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh để nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn trả kết quả.

– Cá nhân theo giấy hẹn đến nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Cho thuê nhà có phải đăng ký kinh doanh không ?

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về thủ tục góp vốn bằng tài sản là ô tô vào doanh nghiệp. Nếu quý bạn đọc còn có những băn khoăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19001958 của Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết./.

5/5 - (1 bình chọn)