Thành lập công ty luật đang là vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay. Công ty luật là một loại hình doanh nghiệp đặc thù chuyên trách trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý. Ở các nước có nền kinh tế phát triển, các công ty luật luôn chiếm một vị trí quan trọng và rất được đề cao.

So với các công ty thuộc lĩnh vực khác, thành lập công ty luật đòi hỏi những điều kiện và thủ tục đặc thù mà mỗi người có nhu cầu mở công ty đều cần phải nắm thật rõ. Sau đây Luật Thành Đô xin tư vấn cụ thể về trình tự thủ tục này như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Luật sư số 65/2006/QH11, sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13

– Nghị định số 123/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thu hành Luật Luật sư.

Điều kiện trình tự thủ tục thành lập công ty luật
Điều kiện trình tự thủ tục thành lập công ty luật

II. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY LUẬT

Theo Điều 34 Luật luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung 2012, Công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty L trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư.

Để thành lập công ty phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

2.1. Điều kiện về loại hình công ty

– Công ty L hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty L hợp danh không có thành viên góp vốn.

– Công ty luật trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ít nhất hai luật sư thành lập.

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một luật sư thành lập và làm chủ sở hữu.

– Các thành viên công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thỏa thuận cử một thành viên làm Giám đốc công ty. Luật sư làm chủ sở hữu công ty L trách nhiệm hữu hạn một thành viên là Giám đốc công ty.

2.2. Điều kiện về người thành lập công ty

– Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập phải có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức;

– Một luật sư chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức hành nghề luật sư. Trong trường hợp luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập một công ty thì có thể lựa chọn thành lập và đăng ký hoạt động tại địa phương nơi có Đoàn luật sư mà một trong các luật sư đó là thành viên.

– Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, các luật sư thành lập, tham gia thành lập công ty không phải là thành viên của Đoàn luật sư nơi có công ty luật phải chuyển về gia nhập Đoàn luật sư nơi có công ty luật hoặc chi nhánh của công ty luật.

2.3. Điều kiện về trụ sở công ty

Công ty luật phải có trụ sở làm việc.

2.4. Điều kiện về tên công ty

Tên của công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do các thành viên thỏa thuận lựa chọn, tên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc “công ty luật trách nhiệm hữu hạn”.

Tên không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY LUẬT

Công ty luật thực hiện đăng ký hoạt động theo trình tự, thủ tục như sau:

3.1. Hồ sơ đăng ký hoạt động công ty luật

Theo Điều 35 Luật Luật sư, Công ty Luật phải có hồ sơ đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp. Hồ sơ đăng ký hoạt động gồm có:

– Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất, bao gồm các nội dung chính sau đây:

+) Tên công ty;

+) Địa chỉ trụ sở;

+) Họ, tên, địa chỉ thường trú của luật sư Trưởng văn phòng luật sư hoặc luật sư chủ sở hữu (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên) hoặc các luật sư thành viên (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh);

+) Họ, tên, số và ngày cấp Thẻ luật sư của người đại diện theo pháp luật;

+) Lĩnh vực hành nghề.

– Dự thảo điều lệ của công ty luật;

– Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập công ty;

– Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.

3.2. Nơi nộp hồ sơ

Công ty luật đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Giám đốc công ty luật là thành viên. Công ty luật do luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập thì đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của công ty.

3.3. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty Luật, trong trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, người bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Công ty Luật được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Lưu ý: Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề Điều kiện trình tự thủ tục thành lập công ty luật:

Hướng dẫn thủ tục thông báo khuyến mại

Khi nào được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập công ty luật. Nếu quý bạn đọc còn có những băn khoăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn pháp luật 0919 089 888 của Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết./.

Đánh giá bài viết này