Luật Thành Đô
Luật Thành Đô

Tư vấn luật hình sự

Khi nào được khám nghiệm tử thi?

Khi nào được khám nghiệm tử thi?

Trên thực tế, khám nghiệm tử thi được thực hiện khi có người chết. Tuy nhiên tùy từng trường hợp mà việc khám tử thi

19001958
Đầu trang