Hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, theo Luật du lịch năm 2017, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện về vốn, điều kiện về nhân sự và thực hiện ký quỹ khi làm thủ tục xin cấp phép giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Trong quá trình hoạt động khi doanh nghiệp không có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế thì doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục chấm dứt kinh doanh lữ hành quốc tế tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ đó doanh nghiệp mới có thể rút được tiền ký quỹ tại ngân hàng trước đó. Vậy thủ tục này thực hiện như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật Thành Đô sẽ giúp cho Khách hàng nắm rõ thủ tục này theo quy định của pháp luật hiện hành.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Luật doanh nghiệp năm 2020;

Luật du lịch số 09/2017/QH14;

Nghị định số 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

Các văn bản pháp luật liên quan khác.

Chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế
Chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế

II. THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

2.1. Các trường hợp chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế

– Doanh nghiệp không có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế;

– Doanh nghiệp thực hiện thủ tục phá sản;

– Doanh nghiệp chấm dứt hoàn toàn hoạt động bằng hình thức giải thể.

2.2. Hồ sơ chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế

Khi doanh nghiệp không có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế, để có thể rút được tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành tại ngân hàng, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục chấm dứt kinh doanh lữ hành quốc tế.

Hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

– Trường hợp doanh nghiệp tự chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành (các hoạt động kinh doanh khác vẫn hoạt động bình thường), hồ sơ bao gồm:

(1) Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành;

(2) Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành đã được cấp;

– Trường hợp doanh nghiệp giải thể hoặc bị giải thể, hồ sơ gồm:

(1) Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành;

(2) Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành đã được cấp;

(3) Quyết định giải thể, biên bản họp của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp giải thể theo quy định tại các điểm a, b và c Khoản 1 Điều 201 của Luật Doanh nghiệp năm 2014;

(4) Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định giải thể của Tòa án trong trường hợp doanh nghiệp giải thể theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 201 của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

– Trường hợp doanh nghiệp phá sản, hồ sơ gồm:

(1) Quyết định của Tòa án về việc mở thủ tục phá sản;

(2) Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành đã được cấp.

Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế doanh nghiệp phải lập theo mẫu số 06 Phụ lục II Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017, bao gồm các thông tin của doanh nghiệp, thông tin giấy phép lữ hành kinh doanh quốc tế đã được cấp, lý do chấm dứt hoạt động và cam kết của doanh nghiệp đã hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch.

>>> Bài viết mới nhất về giấy phép lữ hành quốc tế

2.3. Quy trình thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế

Bước 1: Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành đến cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành;

Bước 2: Xử lý hồ sơ chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế tại Tổng Cục Du lịch

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Quyết định thu hồi giấy phép được gửi đến doanh nghiệp, cơ quan nhà nước về xuất nhập cảnh, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp phép và trang mạng quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Bước 3: Rút tiền ký quỹ tại ngân hàng và trả giấy chứng nhận ký quỹ

Về hoàn trả tiền ký quỹ sau khi thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

– Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trên cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp phép và trang mạng quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì cơ quan cấp phép có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ; trường hợp có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì cơ quan cấp phép phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan giải quyết theo quy định của pháp luật. Sau khi doanh nghiệp nhận được quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Tổng cục Du lịch doanh nghiệp liên hệ với ngân hàng thực hiện ký quỹ để làm thủ tục rút tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế.

– Trường hợp doanh nghiệp bị phá sản, tiền ký quỹ do tòa án quyết định theo quy định của pháp luật về phá sản.

Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

III. DỊCH VỤ XIN CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế của Luật Thành Đô cung cấp bao gồm:

– Tư vấn các quy định về thủ tục, trình tự chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế;

– Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ xin chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế (Nếu quý khách sử dụng dịch vụ của Thành Đô);

– Soạn thảo hồ sơ chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế cho khách hàng;

– Thay mặt doanh nghiệp thực hiện các thủ tục xin chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình xin chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế;

– Nhận và bàn giao cho khách hàng kết quả;

Xem thêm:

Cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Đối tên công ty có phải đổi giấy phép lữ hành không?

Trên đây là toàn bộ quy định pháp luật liên quan đến Thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế. Là một trong những đơn vị có uy tín và năng lực hàng đầu trong lĩnh vực Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, Luật Thành Đô tin tưởng sẽ làm hài lòng Quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ do đơn vị chúng tôi cung cấp.

5/5 - (1 bình chọn)