Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành là việc việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch. Để kinh doanh được dịch vụ đó, Quý khách phải thực hiện thủ tục thành lập công ty và xin giấy phép lữ hành theo quy định của của văn bản pháp luật liên quan.

Vậy với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến lữ hành, Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: “Thủ tục thành lập công ty du lịch lữ hành”.

thủ tục thành lập công ty du lịch lữ hành
Thủ tục thành lập công ty du lịch lữ hành

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY DU LỊCH LỮ HÀNH

– Luật du lịch số 09/2017/QH14;

– Nghị định số 168/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật du lịch;

– Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết một số điều của luật du lịch;

– Thông tư số 34/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THÀNH LẬP CÔNG TY DU LỊCH LỮ HÀNH

Kinh doanh dịch vụ lữ hành gồm: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Điều kiện để xin cấp giấy phép của hai loại hình kinh doanh này có sự khác nhau; cụ thể là:

– Điều kiện để kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được quy định tại khoản 1 điều 31 Luật du lịch năm 2017 như sau:

+ Phải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

+ Doanh nghiệp phải có tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng;

+ Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; hoặc trong trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác thì người phụ trách đó phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

– Điều kiện để kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tến được quy định tại khoản 2 điều 31 Luật du lịch năm 2017 như sau

+ Phải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

+ Doanh nghiệp phải có tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;

+ Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; hoặc trong trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành thì người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY DU LỊCH LỮ HÀNH

Để thành lập công ty du lịch lữ hành, Doanh nghiệp cần thực hiện qua 2 bước sau:

– Bước 1: Thành lập doanh nghiệp trong đó có ngành nghề kinh doanh dịch vụ lữ hành. Cụ thể là ngành: Mã ngành: 7912. Điều hành tua du lịch

Chi tiết:

+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

– Bước 2: Tùy theo loại hình kinh doanh để Quý khách xin Giấy phép lữ hành nội địa hoặc Giấy phép lữ hành quốc tế.

3.1. Thủ tục thành lập công ty du lịch lữ hành

3.1.1. Danh mục hồ sơ thành lập công ty du lịch lữ hành

Để thành lập công ty du lịch lữ hành, Quý khách cần chuẩn bị các đầu mục hồ sơ sau:

(1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

(2) Điều lệ công ty thành lập;

(3) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức;

(4) Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau:

– Một trong các bản sao hợp lệ giấy tờ của người thành lập doanh nghiệp là cá nhân (Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu);

– Bản sao hợp lệ: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu) của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với loại hình công ty TNHH 1 thành viên, ngoài giấy tờ theo mục (1) và (2), Quý khách cần chuẩn bị các giấy tờ sau để thành lập công ty du lịch lữ hành:

– Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu) của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với chủ sở hữu là tổ chức.

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ của từng đại diện theo ủy quyền đối với chủ sở hữu là tổ chức như: Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu.

– Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân như: Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu)

– Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Ngoài ra, còn có văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

3.1.2. Số lượng hồ sơ

01 bộ.

3.1.3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi Doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính.

3.1.4. Thời gian giải quyết

3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

3.2. Thủ tục xin Giấy phép lữ hành

Tùy theo từng loại giấy phép mà hồ sơ xin cấp Giấy phép lữ hành nội địa và Giấy phép lữ hành quốc tế khách nhau.

3.2.1. Danh mục hồ sơ xin cấp giấy phép lữ hành nội địa:

Theo quy định tại điều 32 Luật du lịch năm 2017, hồ sơ xin giấy phép lữ hành nội địa bao gồm các đầu mục hồ sơ sau:

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (theo mẫu số 04 – thông tư số: 06/2017/TT-BVHTTDL);

(2) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

(3) Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành của Ngân hàng cấp cho Doanh nghiệp;

(4) Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;

(5) Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa:

– Văn bằng tốt nghiệp;

– Một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân /hộ chiếu của người phụ trách;

– Sơ yếu lý lịch của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa có xác nhận của địa phương;

– Các chứng chỉ khác (nếu có) của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

Doanh nghiệp nôp 01 bộ hồ sơ tại Sở du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp cho doanh nghiệp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.

3.2.2. Danh mục hồ sơ xin cấp giấy phép lữ hành quốc tế

Theo quy định tại điều 33 Luật du lịch năm 2017, hồ sơ xin giấy phép lữ hành quốc tế bao gồm các đầu mục hồ sơ sau:

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (theo mẫu số 04 – thông tư số: 06/2017/TT-BVHTTDL);

(2) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(3) Giấy chứng nhận ký quỹ của ngân hàng đã cấp cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế;

(4) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

– Văn bằng tốt nghiệp;

– Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như: Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân /hộ chiếu của người phụ trách;

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương;

– Các chứng chỉ khác (nếu có) của người phụ trách.

(5) Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm của Doanh nghiệp hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Tổng cục du lịch. Trong 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô

Bài viết tham khảo:

Hướng dẫn thành lập công ty kinh doanh lữ hành quốc tế

Giay phep kinh doanh lu hanh quoc te moi nhat

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Chuyên mục tham khảo: Giấy phép lữ hành

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô giới thiệu về: “Thủ tục thành lập công ty du lịch lữ hành”. Đến với Luật Thành Đô, Quý khách không chỉ được tư vấn về các thủ tục liên quan đến thành lập công ty du lịch lữ hành mà còng được tư vấn mọi vấn đề pháp lý trong quá trình hoạt động của công ty.

5/5 - (1 bình chọn)