Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế là gì? Tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết nhé!

Tư vấn điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

1. Cơ sở pháp lý của điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế: Nghị định 92/2007/NĐ-CP và Luật du lịch 2005.

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 46 Luật du lịch 2005, điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm các điều kiện sau:

Thứ nhất, có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế, đồng thời có phương án kinh doanh lữ hành, tuân thủ theo phạm vi kinh doanh của Luật du lịch 2005, được quy định tại khoản 1 Điều 47 như sau: Kinh doanh lữ hành quốc tế đối với trường hợp khách du lịch ra nước ngoài và khách du lịch vào Việt Nam; Kinh doanh lữ hành quốc tế đối với trường hợp khách du lịch ra nước ngoài; Kinh doanh lữ hành quốc tế đối với trường hợp khách du lịch vào Việt Nam.

Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

Thứ hai, có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương về du lịch cấp, chỉ trừ các trường hợp sau không cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

– Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép lữ hành quốc tế, tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép, trong thời gian chưa quá 12 tháng.
– Doanh nghiệp đã bị xử phạt hành chính về hành vi hoạt động kinh doanh lữ hành trái pháp luật, tính đến thời điểm đề nghị cấp giấy phép, trong thời gian chưa quá 12 tháng;

Thứ ba, doanh nghiệp có tối thiểu 3 hướng dẫn viên du lịch đã được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

Thứ tư, phải có thời gian ít nhất 4 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành đối với người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế.

Bài viết liên quan: Quy định về tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành

Tư vấn điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

Thứ năm, theo quy định tại Điều 15 Nghị định 92/2007/NĐ-CP, doanh nghiệp có tiền ký quỹ như sau:

– Mức ký quỹ là 250 triệu đồng.
– Doanh nghiệp lữ hành quốc tế phải ký quỹ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
– Trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm hợp đồng đối với khách du lịch, tiền ký quỹ được sử dụng để bồi thường cho khách du lịch; đồng thời giải quyết các rủi ro đối với các trường hợp khách du lịch không phải mua bảo hiểm du lịch.

Trên đây là điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế do Luật Thành Đô tổng hợp và giới thiệu. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc về vấn đề này, hoặc cần tư vấn thêm về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Bài viết tham khảo:

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lữ hành quốc tế

5/5 - (1 bình chọn)