Giấy chứng nhận đầu tư là loại giấy phép do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là trường hợp nhà đầu tư khi có nhu cầu thay đổi một số các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư,…Để nhà đầu tư hiểu rõ hơn về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đầu tư, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

DỊCH VỤ TRỌN GÓI ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ: Liên hệ luật sư: 0919 089 888 Tư vấn miễn phí

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

– Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO;

– Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Tư vấn điều chỉnh giấy phép đầu tư
Tư vấn điều chỉnh giấy phép đầu tư

II. HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Căn cứ điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định về việc điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư như sau:

Điều 47. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

1. Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

2. Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định này cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Theo đó, trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư chuẩn bị 01 bồ hồ sơ bao gồm các thành phần sau:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư.

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc các nội dung này, nhà đầu tư cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có).

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định mới
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định mới

 

III. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp triển khai dự án hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất nếu dự án đặt tại khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp triển khai dự án hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất nếu dự án đặt tại khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất có trách nhiệm kiểm tra và thẩm định các nội dung hồ sơ và cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư không liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tới Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp triển khai dự án hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất nếu dự án đặt tại khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp triển khai dự án hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất nếu dự án đặt tại khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, đối với các trường hợp dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh Chủ trương đầu tư và sau đó thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Tư vấn xin cấp mới giấy chứng nhận đầu tư

Trên đây là toàn bộ thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Nếu Quý độc giả còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục này, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ giải đáp.

5/5 - (1 bình chọn)