Khi có sự thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư phải điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Việc thay đổi tên dự án đầu tư là một trong số các nội dung cần phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư bởi lẽ tên dự án đầu tư được ghi nhận trên giấy chứng nhận đầu tư.

Trong nội dung bài viết dưới đây, Luật Thành Đô sẽ cung cấp cho Quý bạn đọc và các nhà đầu tư những thông tin liên quan đến “hồ sơ điều chỉnh tên dự án đầu tư” để tham khảo trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục này.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

– Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

– Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

II. HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Điều chỉnh tên dự án không thuộc diện phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 3 điều 41 Luật đầu tư 2020; vì vậy khi điều chỉnh tên dự án nhà đầu tư không cần xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Đối với cả dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư và dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư thì khi thay đổi tên dự án, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

Hồ sơ điều chỉnh tên dự án đầu tư
Hồ sơ điều chỉnh tên dự án đầu tư

2.1. Hồ sơ điều chỉnh tên dự án

Hồ sơ điều chỉnh tên dự án như sau:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (cụ thể là điều chỉnh tên dự án đầu tư);

– Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư gồm:

+ Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thu hồi lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũ và cấp giấy chứng nhận đầu tư đã điều chỉnh cho nhà đầu tư).

+ Các tài liệu khác liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư (nếu có).

– Trường hợp nhà đầu tư ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ và nhận kết thực hiện thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư thì người làm thủ tục thay phải có thêm một trong các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng dịch vụ giữa Nhà đầu tư và tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ thực hiện thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư và Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả;

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư.

2.2. Trình tự thực hiện thủ tục điều chỉnh tên dự án

Bước 1. Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ điều chỉnh tên dự án đầu tư và nộp cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 2. Cơ quan đăng ký đầu tư xét duyệt hồ sơ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Lưu ý: Nhà đầu tư khi thay đổi tên dự án đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư (cụ thể là điều chỉnh tên dự án) theo đúng quy định của pháp luật; bởi lẽ hành vi không điều chỉnh tên dự án đầu tư có thể bị xử phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng theo quy định của Nghị định 50/2016/NĐ-CP.

2.3. Dịch vụ hỗ trợ thực hiện thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư của Luật Thành Đô

(1) Tư vấn cho nhà đầu tư về các điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ cần thiết để điều chỉnh tên dự án đầu tư;

(2) Hỗ trợ nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ, cung cấp thông tin và kiểm tra giấy tờ, tài liệu được cung cấp;

(3) Xây dựng và soạn thảo bộ hồ sơ điều chỉnh giấy tên dự án đầu tư hoàn chỉnh;

(4) Đại diện nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;

(5) Hỗ trợ nhà đầu tư để sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước (nếu có);

(6) Đại diện nhà đầu tư nhận kết quả và bàn giao kết quả cho nhà đầu tư;

(7) Đại diện nhà đầu tư nộp phí, lệ phí nhà nước theo quy định (nếu có);

(8) Hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục hoàn tất sau khi được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

điều chỉnh tên nhà đầu tư

điều chỉnh tên dự án đầu tư

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về hồ sơ điều chỉnh tên dự án đầu tư. Trường hợp Quý bạn đọc hoặc các nhà đầu tư có bất kỳ vướng mắc nào trong quá trình thực hiện thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô để được tư vấn và hỗ trợ giải quyết vấn đề đang gặp phải.

Đánh giá bài viết này