Trong quá trình tham gia quan hệ lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được hưởng các chế độ như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội một lần, bảo hiểm thai sản, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, tử tuất trong các trường hợp người lao động đáp ứng các điều kiện để hưởng các chế độ này. Vậy cụ thể về điều kiện và mức hưởng chế độ ốm đau của người lao động như thế nào?

Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: “Điều kiện và mức hưởng chế độ ốm đau của người lao động”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật bảo hiểm xã hội 2014;

– Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

II. ĐIỀU KIỆN VÀ MỨC HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

2.1. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

Theo quy định tại Điều 25 Luật bảo hiểm xã hội thì điều kiện hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động như sau:

– Người lao động bị ốm đau, tai nạn:

Trường hợp bị tai nạn phải đáp ứng điều kiện không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau được hiểu là ốm đau bệnh tật mà không phải là ốm đau do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định.

Theo đó, nếu tai nạn lao động thì sẽ được hưởng bảo hiểm tai nạn lao động, còn ốm đau do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy không được hưởng chế độ ốm đau.

– Trường hợp người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau. Việc ốm đau của con này cần phải có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Điều kiện và mức hưởng chế độ ốm đau của người lao động
Điều kiện và mức hưởng chế độ ốm đau của người lao động

2.2. Mức hưởng chế độ ốm đau

Khi người lao động đủ các điều kiện để hưởng chế độ ốm đau thì sẽ được hưởng các khoản trợ cấp của chế độ này. Mức hưởng chế độ ốm đau phụ thuộc vào các trường hợp của người lao động.

Theo Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì mức hưởng chế độ ốm đau được quy định như sau:

– Mức hưởng của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và người lao động nghỉ việc khi con ốm đau thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

Trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải tai nạn lao động hoặc nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau ngay trong tháng đầu thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà thời gian nghỉ việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì mức hưởng chế độ ốm đau được tính trên tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của chính tháng đó.

– Mức hưởng của người lao động đã hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội, cụ thể như sau:

+ Bằng 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên;

+ Bằng 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

+ Bằng 50% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.

– Mức hưởng của Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu thì mức hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

Như vậy, đối với những lao động thuộc chế độ ốm đau và đủ điều kiện hưởng thì bảo hiểm xã hội sẽ chi trả các khoản khoản chế độ này theo mức hưởng của từng lao động.

5 ly do nen du dung dich vu phap ly cua luat thanh do scaled
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết liên quan:

Người lao động nghỉ việc có phải bồi thường chi phí đào tạo nghề không?

Doanh nghiệp có được giữ lương của người lao động không?

Trên đây, là bài viết của Luật Thành Đô về “Điều kiện và mức hưởng chế độ ốm đau của người lao động”. Đến với Luật Thành Đô, Quý khách sẽ được tư vấn chi tiết và đồng hành trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.

Đánh giá bài viết này