Hiện nay, một trong những thay đổi lớn nhất của pháp luật du lịch đang được quan tâm nhất đó chính là về việc kinh doanh dịch vụ lữ hành bởi sự thay đổi này sẽ dẫn đến nhiều xáo trộn trong các hoạt động kinh doanh của những doanh nghiệp lữ hành đang hoạt động và với những doanh nghiệp đang dự định sẽ tham gia vào thị trường du lịch cần phải nắm bắt những điều kiện và các thủ tục mới để có được sự chuẩn bị sao cho phù hợp. Theo đó, với những Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trước ngày Luật Du lịch 2017 có hiệu lực thì sẽ không phải làm các thủ tục đổi giấy phép, nhưng cần phải bảo đảm đáp ứng được đủ những điều kiện kinh doanh theo đúng quy định của Luật này trước ngày 01/01/2019. Bài viết dưới dây sẽ chia sẻ những quy định mới về điều kiện để kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Những điều kiện cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Những điều kiện để cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Những điều kiện để cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Là doanh nghiệp được thành lập theo đúng quy định của luật pháp về doanh nghiệp;
Ký quỹ kinh doanh của dịch vụ lữ hành quốc tế tại các ngân hàng;
Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành cần phải tốt nghiệp từ bậc cao đẳng trở lên, với chuyên ngành về lữ hành; trong trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên với những chuyên ngành khác, thì cần phải có chứng chỉ về nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.
Như vậy, Theo luật mới về những điều kiện để được cấp giấy kinh doanh lữ hành quốc tế đã được lược bỏ 2 điều kiện sau về người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế cần phải có đó là thời gian cần ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành và thay vào đó là bổ sung điều kiện về chứng chỉ chuyên môn đối với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành. Và được lược bỏ điều kiện cần phải có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho các khách du lịch quốc tế.

Bài viết tham khảo: Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là gì
Bộ Văn hóa, Du lịch và Thể thao đã quy định chi tiết về người phụ trách trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lữ hành; nội dung bồi dưỡng, đào tạo, tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Trình tự và thủ tục của giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Trình tự và thủ tục của giay phep kinh doanh lu hanh quoc te được quy định như sau:
Khi doanh nghiệp đề nghị được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thì cần phải nộp 1 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;

Những điều kiện để cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Hồ sơ đề nghị được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế sẽ gồm có:
– Đơn đề nghị được Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo mẫu ;
– Bản sao Giấy phép đầu tư hoặc là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chứng thực;
– Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành;
– Bản sao văn bằng và chứng chỉ có chứng thực của người phụ trách về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lữ hành;
– Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc là hợp đồng lao động có chứng thực giữa người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.
Trong thời hạn khoảng 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thì Tổng cục Du lịch thẩm định, sẽ cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và sẽ thông báo cho các cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trong trường hợp từ chối, thì cần phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

Bài viết tham khảo:

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế năm 2020