Các tác phẩm sân khấu tức các màn biểu diễn, tiết mục biểu diễn trên sân khấu được các tác giả sáng tác sẽ được pháp luật sở hữu trí tuệ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ khi các tác phẩm này được thực hiện đăng ký bản quyền tác phẩm sân khấu. Việc đăng ký bản quyền tác phẩm sân khấu hay còn có thể hiểu là đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm sân khấu. Vậy pháp luật quy định cụ thể về thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm sân khấu như thế nào? Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết về “Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm sân khấu”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009; 2019, 2022.

Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC PHẨM SÂN KHẤU

2.1. Bản quyền tác phẩm sân khấu là gì?

Bản quyền tác phẩm sân khấu có thể được hiểu là một thuật ngữ nhằm để biểu hiện, thể hiện quyền tác giả có, đối với các tác phẩm sân khấu của tác giả sáng tác ra tác phẩm đó.

Theo Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022 thì các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả bao gồm:

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

c) Tác phẩm báo chí;

d) Tác phẩm âm nhạc;

đ) Tác phẩm sân khấu;

e) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

g) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

h) Tác phẩm nhiếp ảnh;

i) Tác phẩm kiến trúc;

k) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc,công trình khoa học;

l) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.”

Theo quy định trên thì Tác phẩm sân khấu là tác phẩm nghệ thuật được bảo hộ quyền tác giả.

Việc đăng ký bản quyền tác phẩm sân khấu thực chất là đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm sân khấu đó. Do đó nếu muốn đăng ký bản quyền tác phẩm sân khấu, tác giả của tác phẩm sân khấu phải tiến hành đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm sân khấu này.

Việc đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm sân khấu được quy định tại Điều 49 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009. Theo đó việc đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm sân khấu là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm sân khấu nộp đơn và hồ sơ kèm theo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm sân khấu.

Về đơn đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm sân khấu cụ thể như sau:

– Người nộp đơn: có thể là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trực tiếp nộp đơn hoặc những chủ thể này ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác quy.

Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm sân khấu
Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm sân khấu

2.2. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm sân khấu

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm sân khấu bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm sân khấu.

Yêu cầu đối với tờ khai: Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả của tác phẩm sân khấu, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm sân khấu hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung thông tin tác phẩm sân khấu; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn. Lưu ý: Mẫu tờ khai phải là mẫu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.

+ Hai bản sao tác phẩm sân khấu đăng ký quyền tác giả.

+ Giấy ủy quyền đăng ký, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền đăng ký;

+ Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

+ Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

+ Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Lưu ý: Đối với các tài liệu trên, nếu tài liệu nào ở dạng tiếng nước ngoài thì sẽ đều phải dịch ra tiếng việt.

– Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm sân khấu:

+ Cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan có quyền cấp lại, đổi, hủy bỏ giấy chứng nhận đó.

Như vậy, qua phân tích ở trên có thể thấy, để đăng ký bản quyền tác phẩm sân khấu cần phải đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm sân khấu đó. Tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm phải nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Việc này không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề sở hữu trí tuệ:

Thủ tục đăng ký bản quyền cho chương trình máy tính

Đăng ký bản quyền tác phẩm văn học khoa học

Trên đây, là bài viết của Luật Thành Đô về “Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm sân khấu”. Đến với Luật Thành Đô, Quý khách sẽ được tư vấn chi tiết và đồng hành trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.

5/5 - (1 bình chọn)