Cũng như các doanh nghiệp khác, doanh nghiệp bảo hiểm nếu thuộc các trường hợp phải giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải tiến hành các thủ tục liên quan nhằn giải thể doanh nghiệp. Vậy pháp luật quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào? Sau đây Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết về “Hồ sơ, trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp bảo hiểm” để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

I. Cơ sở pháp lý

– Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 sửa đổi bổ sung 2010;

– Nghị định số 73/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành luật kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật kinh doanh bảo hiểm.

II. Hồ sơ, trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp bảo hiểm

2.1. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp bảo hiểm

Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành luật kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật kinh doanh bảo hiểm đã quy định Doanh nghiệp bảo hiểm chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau:

– Hết thời hạn hoạt động theo quy định tại Giấy phép mà không đề nghị gia hạn hoặc có đề nghị gia hạn nhưng không được tiếp tục gia hạn;

– Tự nguyện giải thể, chấm dứt hoạt động nếu có khả năng thanh toán các khoản nợ;

– Bị thu hồi Giấy phép;

Trừ trường hợp doanh nghiệp tự giải thể nếu có khả năng thanh toán các khoản nợ, các trường hợp còn lại là trường hợp bắt buộc phải giải thể, trường hợp doanh nghiệp vẫn không chấp nhận giải thể thì pháp luật sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế để thực hiện giải thể.

Hướng dẫn giải thể doanh nghiệp bảo hiểm (ảnh minh họa)
Hướng dẫn giải thể doanh nghiệp bảo hiểm (ảnh minh họa)

2.2. Hồ sơ, trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp bảo hiểm

Tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành luật kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật kinh doanh bảo hiểm, hồ sơ giải thể doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm:

– Đơn đề nghị giải thể, chấm dứt hoạt động theo mẫu do Bộ Tài chính quy định;

– Quyết định của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ công ty (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm), Quy chế tổ chức và hoạt động (đối với chi nhánh nước ngoài);

– Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hết thời hạn hoạt động theo quy định tại Giấy phép và đề nghị gia hạn nhưng không được tiếp tục gia hạn) và các trường hợp còn lại;

– Bằng chứng chứng minh doanh nghiệp bảo hiểm (trong trường hợp tự nguyện giải thể, chấm dứt hoạt động nếu có khả năng thanh toán các khoản nợ) đã thực hiện hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản và cam kết không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc cơ quan trọng tài, gồm các tài liệu sau:

+ Báo cáo việc thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định pháp luật;

+ Báo cáo việc thực hiện các nghĩa vụ nợ đối với bên mua bảo hiểm, bao gồm cả việc thanh toán các nghĩa vụ đến hạn theo hợp đồng bảo hiểm và chuyển giao hợp đồng bảo hiểm theo quy định (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài);

+ Báo cáo việc thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước và các chủ nợ khác;

+ Bản sao công chứng giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;

+ Các tài liệu chứng minh khác (nếu có).

– Giấy phép thành lập và hoạt động.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp bảo hiểm như sau:

– Bước 1: Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp bảo hiểm đến Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp bảo hiểm tự nguyện giải thể doanh phati gửi thông báo chấm dứt đến Bộ Tài chính trong thời hạn nhất định.

– Bước 2: Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ đến Bộ Tài chính. Lưu ý: hồ sơ phải đầy đủ các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của luật, trường hợp hồ sơ không đầy đủ các giấy tờ sẽ bị xem là hồ sơ không hợp lệ và hồ sơ sẽ không được tiếp nhận.

– Bước 3: Bộ Tài chính nhận hồ sơ hợp lệ và tiến hành trả lời

Trong thời hạn 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính ra quyết định giải thể doanh nghiệp bảo hiểm

– Bước 4: Doanh nghiệp bảo hiểm nhận kết quả và tiến hành các thủ tục còn lại để giải thể doanh nghiệp bảo hiểm.

Như vậy, Doanh nghiệp bảo hiểm nếu thuộc các trường hợp bắt buộc phải giải thể hoặc doanh nghiệp tự nguyện giải thể sẽ thực hiện các thủ tục giải thể theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết liên quan:

Điều kiện về vốn khi thành lập công ty

Công ty có chi nhánh ở nhiều tỉnh thì thông báo khuyến mại ở đâu

Trên đây, là bài viết của Luật Thành Đô về “Hồ sơ, trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp bảo hiểm”. Đến với Luật Thành Đô, Quý khách sẽ được tư vấn chi tiết và đồng hành trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.

5/5 - (1 bình chọn)