Khi người lao động vi phạm nội quy lao động do người sử dụng lao động đặt ra, người sử dụng lao động có quyền xử lý kỷ luật người lao động theo quy định đã đặt ra trong nội quy lao động. Tuy nhiên, khi xử lý kỷ luật, không phải người sử dụng lao động nào cũng biết cách tiến hành đúng quy trình theo quy định của pháp luật. Trong bài viết sau đây, Luật Thành Đô sẽ giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn về quy trình xử lý kỷ luật lao động.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Bộ luật Lao động 2019

– Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành của một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

II. NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐƯỢC ÁP DỤNG CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT NÀO?

Theo quy định tại Điều 124 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng được áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật sau đối với người lao động:

– Khiển trách.

– Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng.

– Cách chức.

– Sa thải.

Trong đó, hình thức sa thải chỉ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

(1) Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc.

(2) Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động.

(3) Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật.

(4) Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Quy trình xử lý kỷ luật lao động theo quy định mới 2021
Quy trình xử lý kỷ luật lao động theo quy định mới 2021

III. KHI NÀO KHÔNG ĐƯỢC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG?

Người sử dụng lao động không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

(1) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

(2) Đang bị tạm giữ, tạm giam;

(3) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi:

– Trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc của người lao động.

– Tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc của người lao động.

(4) Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

III. THỜI HIỆU XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Lao động 2019:

– Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm.

– Trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng.

– Khi hết thời gian không được xử lý kỷ luật người lao động, nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Quyền lợi của lao động nữ khi nuôi con nhỏ dưới 12 tháng

Đi làm ngày lễ có được nghỉ bù vào ngày khác không?

IV. QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Bước 1: Phát hiện hành vi vi phạm

– Khi phát hiện người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, người sử dụng lao động tiến hành lập biên bản vi phạm và thông báo đến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên, người đại diện theo pháp luật của người lao động chưa đủ 15 tuổi.

– Trường hợp người sử dụng lao động phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật sau thời điểm hành vi vi phạm xảy ra thì thực hiện thu thập chứng cứ chứng minh lỗi của người lao động.

Bước 2: Họp xử lý kỷ luật lao động

Trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động như sau:

– Ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp, họ tên người bị xử lý kỷ luật, hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật đến các thành phần phải tham dự cuộc họp bao gồm:

+ Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên.

+ Người lao động đang bị xử lý kỷ luật

+ Người đại diện theo pháp luật của người lao động chưa đủ 15 tuổi đang bị xử lý kỷ luật

– Khi nhận được thông báo của người sử dụng lao động, các thành phần phải tham dự họp nêu trên phải xác nhận tham dự cuộc họp với người sử dụng lao động. Trường hợp một trong các thành phần trên không thể tham dự theo thời gian, địa điểm đã thông báo thì người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận việc thay đổi thời gian, địa điểm họp.

– Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự nêu trên không xác nhận tham dự hoặc vắng mặt thì người sử dụng lao động vẫn tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động theo thời gian, địa điểm đã thông báo.

– Nội dung cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự cuộc họp. Trường hợp có người không ký vào biên bản thì người ghi biên bản nêu rõ họ tên, lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản.

Bước 3: Ban hành quyết định xử lý kỷ luật

Trong thời hiệu xử lý kỷ luật, người có quyền xử lý kỷ luật lao động ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động và gửi đến các thành phần phải tham dự cuộc họp nêu trên.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Luật Thành Đô về vấn đề Quy trình xử lý kỷ luật lao động, mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 1900 1958 để được hỗ trợ giải đáp.

5/5 - (1 bình chọn)