Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp kinh doanh hoạt động bảo hiểm, doanh nghiệp này có quyền thành lập chi nhánh để thực hiện các hoạt động kinh doanh và các hoạt động ủy quyền. Trong quá trình hoạt động nếu chi nhánh doanh nghiệp thuộc các trường hợp phải chấp dứt hoạt động thì doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động. Vậy pháp luật quy định cụ thể về thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào? Sau đây Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết về “Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm” để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

I. Cơ sở pháp luật

Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 sửa đổi bổ sung 2010;

Nghị định số 73/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành luật kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật kinh doanh bảo hiểm.

II. Hồ sơ và thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm

2.1. Điều kiện để chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm

Căn cứ khoản 3 điều 19 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành luật kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật kinh doanh bảo hiểm quy định về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh. Theo đó Doanh nghiệp bảo hiểm muốn chấm dứt hoạt động của chi nhánh phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động của chi nhánh theo quy định của pháp luật;

– Việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh không gây thiệt hại đến các nghĩa vụ hiện tại đối với nhà nước, quyền lợi của bên mua bảo hiểm và các đối tượng khác có liên quan.

Khi chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm muốn chấm dứt hoạt động cần đáp ứng các hai điểu kiện trên thì cơ quan có thẩm quyền mới đồng ý việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không đáp ứng các điều kiện trên thì sẽ không được phép chấm dứt hoạt động chi nhánh doanh nghiệp.

Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm (ảnh minh họa)
Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm (ảnh minh họa)

2.2. Hồ sơ và thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm

Theo khoản 4 điều 19 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành luật kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật kinh doanh bảo hiểm, hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động của chi nhánh gồm:

– Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động của chi nhánh theo mẫu do Bộ Tài chính quy định;

– Văn bản của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ công ty về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh;

– Báo cáo tình hình hoạt động của chi nhánh trong 03 năm gần nhất. Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động chưa được 03 năm thì báo cáo tình hình hoạt động từ khi bắt đầu hoạt động;

– Báo cáo trách nhiệm, các vấn đề phát sinh và phương án xử lý khi chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh như sau:

– Bước 1: Thông báo về việc muốn chấm dứt hoạt động chi nhánh bảo hiểm đến Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động hoạt động của chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hoạt động chi nhánh kinh doanh, doanh nghiệp bảo hiểm gửi thông báo đến Bộ Tài chính.

– Bước 2: Doanh nghiệp bảo hiểm muốn chấm dứt hoạt động chi nhánh tiến hành nộp hồ sơ đến Bộ Tài chính. Lưu ý: hồ sơ phải đầy đủ các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của luật, trường hợp hồ sơ không đầy đủ các giấy tờ sẽ bị xem là hồ sơ không hợp lệ và hồ sơ sẽ không được tiếp nhận.

– Bước 3: Bộ Tài chính nhận hồ sơ hợp lệ và tiến hành trả lời

Trong thời hạn 14 ngày m việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận. Trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính có văn bản giải thích rõ lý do.

– Bước 4: Doanh nghiệp bảo hiểm nhận kết quả và tiến hành các thủ tục còn lại để chấm dứt hoàn toàn hoạt động của chi nhánh.

Trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm của nước ngoài thực hiện giống như quy định về chấm dứt hoạt động chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm trong nước và quy định pháp luật về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

Như vậy, Doanh nghiệp bảo hiểm được phép chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm. Việc chấm dứt hoạt động chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phải có sự thông báo và nộp hồ sơ đến Bộ Tài chính. Khi có sự đồng ý của Bộ Tài chính thì Doanh nghiệp bảo hiểm có thể tiến hành chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm. Trường hợp Doanh nghiệp bảo hiểm không đồng ý về kết quả của Bộ Tài chính có thể thực hiện việc khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết liên quan:

Điều kiện hồ sơ mở chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm

Hồ sơ cấp phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm cũng như các quy định liên quan. Đến với Luật Thành Đô, Quý khách sẽ được tư vấn chi tiết và đồng hành trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.

5/5 - (1 bình chọn)