Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp kinh doanh hoạt động bảo hiểm, doanh nghiệp này có quyền thành lập chi nhánh để thực hiện các hoạt động kinh doanh và các hoạt động ủy quyền. Trong quá trình hoạt động nếu chi nhánh doanh nghiệp thuộc các trường hợp phải chấp dứt hoạt động thì doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động. Vậy pháp luật quy định cụ thể về thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào? Sau đây Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết về “Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm” để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

I. Cơ sở pháp luật

– Luật kinh doanh bảo hiểm 2022;

– Nghị định 46/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. Hồ sơ và thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm

2.1. Điều kiện để chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm

Căn cứ khoản 1 điều 115 Luật kinh doanh bảo hiểm quy định việc chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Việt Nam như sau:

Chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam chấm dứt hoạt động trong trường hợp sau đây:

  • Tự nguyện đề nghị chấm dứt hoạt động;
  • Khi hết thời hạn hoạt động quy định trong giấy phép thành lập và hoạt động;
  • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động có thông tin gian lận để có đủ điều kiện được cấp giấy phép; (2) Quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 73 của Luật này mà không bắt đầu chính thức hoạt động; (3)  Hoạt động không đúng với nội dung tại giấy phép thành lập và hoạt động;
  • Chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam không khắc phục được tỷ lệ an toàn vốn sau thời gian áp dụng biện pháp kiểm soát;
  • Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm (ảnh minh họa)
Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm (ảnh minh họa)

2.2. Hồ sơ và thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm

Theo quy định tại điều 55 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam chỉ được chấm dứt hoạt động khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam.

Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm như sau:

Bước 1. Thực hiện thanh toán các khoản nợ của chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam.

– Việc thanh toán các khoản nợ của chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau đây:

+ Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

+ Khoản trả tiền bồi thường, trả tiền bảo hiểm đối với các yêu cầu đòi bồi thường, trả tiền bảo hiểm đã được doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm chấp thuận chi trả giá trị hoàn lại, giá trị tài khoản hợp đồng bảo hiểm hoặc hoàn phí bảo hiểm;

+ Nợ thuế;

+ Các khoản nợ khác.

Bước 2. Nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh

Sau khi hoàn thành việc thanh toán các khoản nợ theo quy, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam gửi Bộ Tài chính hồ sơ chấm dứt hoạt động. Hồ sơ chấm dứt hoạt động bao gồm:

– Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động do người đại diện theo pháp luật ký, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt hoạt động theo mẫu;

– Quyết định của cấp có thẩm quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động;

– Văn bản thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động đối với trường hợp bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động quy định hoặc văn bản chấm dứt áp dụng biện pháp kiểm soát đối với trường hợp chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam không khắc phục được tỷ lệ an toàn vốn sau thời gian áp dụng biện pháp kiểm soát;;

– Bằng chứng chứng minh chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam đã thực hiện hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản và cam kết không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc cơ quan trọng tài theo quy định; Cụ thể là:

+ Báo cáo việc thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của pháp luật;

+ Báo cáo việc thực hiện các nghĩa vụ nợ đối với bên mua bảo hiểm, bao gồm cả việc thanh toán các nghĩa vụ đến hạn theo hợp đồng bảo hiểm và chuyển giao hợp đồng bảo hiểm theo quy định (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam);

+ Báo cáo việc thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước và các chủ nợ khác;

+ Bản sao công chứng giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;

+ Các tài liệu chứng minh khác (nếu có).

– Giấy phép thành lập và hoạt động.

Bước 3. Ra quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Tài chính ra quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam.

Như vậy, Doanh nghiệp bảo hiểm được phép chấm dứt hoạt động của chi nhánh nhưng phải có sự thông báo và nộp hồ sơ đến Bộ Tài chính. Khi có sự đồng ý của Bộ Tài chính thì Doanh nghiệp bảo hiểm có thể tiến hành chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm. Trường hợp Doanh nghiệp bảo hiểm không đồng ý về kết quả của Bộ Tài chính có thể thực hiện việc khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết liên quan:

Điều kiện hồ sơ mở chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm

Hồ sơ cấp phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm cũng như các quy định liên quan. Đến với Luật Thành Đô, Quý khách sẽ được tư vấn chi tiết và đồng hành trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.

5/5 - (1 bình chọn)