Nhờ những chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với các Khu công nghiệp và khu kinh tế cho nên các Nhà đầu tư khi đầu tư vào khu công nghiệp và khu kinh tế sẽ được hưởng những ưu đãi đầu tư đối với các khu vực này. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết “Chính sách đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế” để Quý khách hàng tham khảo.

I. Căn cứ pháp lý

  • Luật Đầu tư 2020;
  • Nghị định số 31/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều của luật đầu tư;
  • Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế;
  • Các căn cứ pháp lý khác.
Chính sách đầu tư đối với khu công nghiệp khu kinh tế
Chính sách đầu tư đối với khu công nghiệp khu kinh tế

II. Khái niệm khu công nghiệp, khu kinh tế

Căn cứ khoản 16 và khoản 17 điều 3 Luật đầu tư 2020 quy định:

  • Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và cung ứng dịch vụ cho sản xuất công nghiệp.
  • Khu kinh tế là khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh

III. Chính sách đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế

3.1. Ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế:

KHU CÔNG NGHIỆP KHU KINH TẾ
Khu công nghiệp là địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo pháp luật về đầu tư.

Khu công nghiệp được thành lập tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo pháp luật về đầu tư.

Khu kinh tế là địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo pháp luật về đầu tư.
Đối tượng, nguyên tắc và thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư của dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư.

 

3.2. Phương thức huy động các nguồn vốn

MỤC TIÊU HUY ĐỘNG VỐN NỘI DUNG CHI TIẾT CHÍNH SÁCH HUY ĐỘNG VỐN VÀ ƯU ĐÃI KHÁC
Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Hoặc tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. – Được hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương để đầu tư kết cấu hạ tầng. Theo chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo từng giai đoạn.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cân đối nguồn ngân sách địa phương. Để hỗ trợ nhà đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu công nghiệp.

Có chính sách khuyến khích nhà đầu tư và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

 

Đầu tư để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội – Công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình bảo vệ, xử lý ô nhiễm môi trường quan trọng của khu kinh tế. Được bố trí vốn từ nguồn vốn đầu tư phát triển của ngân sách địa phươngnguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách trung ương.
Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng quy mô lớn, có vai trò then chốt. Được huy động vốn từ phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.
Công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cần thiết.

 

Được sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn tín dụng ưu đãi và các hỗ trợ kỹ thuật khác

Thu hút vốn đầu tư theo các hình thức BOT, BT, BTO và các hình thức khác

 

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng.

 

Được huy động vốn thông qua việc cho nhà đầu tư. Những người có khả năng về tài chính và kinh nghiệm. Thuê lại một phần hoặc toàn bộ diện tích đất chưa cho thuê. Để đầu tư và cho thuê lại đất theo quy định của pháp luật.
Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ chung trong khu kinh tế Được huy động vốn từ quỹ đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

3.3. Chính sách ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế

– Chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư. Và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội. Để phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế: Là chi phí hợp lý được khấu trừ để tính thu nhập chịu thuế. Của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

– Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, công trình kết cấu hạ tầng xã hội. Phục vụ công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế: Được hưởng ưu đãi theo quy định pháp luật về xây dựng nhà ở xã hội và pháp luật có liên quan.

3.4. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ về thủ tục hành chính

Nhà đầu tư, doanh nghiệp có dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế. Sẽ được cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính. Như về đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động. Hay thương mại theo cơ chế “một cửa, tại chỗ”, hỗ trợ về tuyển dụng lao động. Và các vấn đề liên quan khác trong triển khai thực hiện dự án.

Bài viết cùng chủ đề:

Thực hiện hoạt động đầu tư từ nước ngoài

Hồ sơ đăng ký đầu tư từ nước ngoài

Điều kiện thực hiện dự án đầu tư từ nước ngoài

Trên đây là toàn bộ bài viết của Luật Thành Đô về “Chính sách đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế”. Để biết thêm chi tiết quý khách vui lòng liên hệ số Hotline 0919.089.888 để được tư vấn và giải đáp.

5/5 - (1 bình chọn)