Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp cần đáp ứng tất cả các điều kiện cần thiết và được Tổng cục Du lịch cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Một trong các điều kiện quan trọng nhất để được cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế là ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Sau khi ký quỹ, doanh nghiệp có thể thay đổi ngân hàng ký quỹ để thuận tiện với hoạt động kinh doanh của mình. Để Quý doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về thủ tục thay đổi ngân hàng ký quỹ, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: Thủ tục thay đổi ngân hàng ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

Thay đổi ngân hàng ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế
Thay đổi ngân hàng ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ THAY ĐỔI NGÂN HÀNG KÝ QUỸ KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Luật du lịch số 09/2017/QH14;

– Nghị định số 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

– Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

– Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÂN HÀNG KÝ QUỸ KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Khoản 3 điều 16 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng tiền ký quỹ như sau:

“3. Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ đến ngân hàng trong những trường hợp sau đây:

a) Có thông báo bằng văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc doanh nghiệp không được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc thay đổi ngân hàng nhận ký quỹ;

b) Có văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc hoàn trả tiền ký quỹ sau khi thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.”

Theo đó khi doanh nghiệp thay đổi ngân hàng nhận ký quỹ doanh nghiệp cần thực hiện theo trình tự các bước sau đây:

Bước 1: Gửi văn bản đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ đến ngân hàng đang nhận tiền ký quỹ

Khi có nhu cầu thay đổi ngân hàng ký quỹ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế gửi văn bản đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ với nội dung phục vụ việc thay đổi ngân hàng nhận ký quỹ đến ngân hàng để yêu cầu ngân hàng hoàn trả tiền ký quỹ của doanh nghiệp. Sau khi nhận được văn bản đề nghị, ngân hàng sẽ cử nhân viên hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành quốc tế thực hiện thủ tục hoàn tiền ký quỹ.

Bước 2: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng khác

Sau khi rút tiền ký quỹ tại ngân hàng, trong vòng 30 ngày kể từ ngày rút tiền ký quỹ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cần thực hiện ký quỹ lại tại một ngân hàng khác để đảm bảo điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Thủ tục ký quỹ tại ngân hàng thực hiện như sau:

– Yêu cầu nộp tiền ký quỹ với ngân hàng nơi doanh nghiệp muốn thực hiện ký quỹ

– Ký kết hợp đồng ký quỹ với ngân hàng và thực hiện nộp tiền ký quỹ

Sau khi thực hiện xong bước này, ngân hàng sẽ cung cấp cho doanh nghiệp văn bản xác nhận về việc đã hoàn thành việc ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng.

xin giay phep kinh doanh lu hanh quoc te
Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Bước 3: Thông báo tới Tổng cục Du lịch về việc đã thay đổi ngân hàng ký quỹ

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cần thông báo với Tổng cục Du lịch về việc đã thay đổi ngân hàng ký quỹ đồng thời nộp lại văn bản xác nhận về việc đã hoàn thành việc ký quỹ cho Tổng cục Du lịch để thay thể tại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đã nộp trước đó.

Bài viết tham khảo:

Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

Trên đây là toàn bộ trình tự, thủ tục thay đổi ngân hàng ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Nếu Quý độc giả còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến các thủ tục về Giấy phép lữ hành quốc tế, xin vui lòng liên hệ với công ty Luật Thành Đô để được hướng dẫn giải đáp.

5/5 - (1 bình chọn)