Pháp luật đất đai Việt Nam từ khi ra đời cho tới nay không có quy định về Sổ đỏ. Sổ đỏ chỉ là từ mà người dân thường dùng để gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dựa theo màu sắc của Giấy chứng nhận.

Sang tên Sổ đỏ là thủ tục quan trọng khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất. Vậy thủ tục sang tên sổ đỏ cần chuẩn bị những loại giấy tờ gì, trình tự các bước để thực hiện thủ tục này ra sao để đảm bảo quyền lợi cho các bên?

Bài viết dưới đây của Luật Thành Đô sẽ giải đáp thắc mắc về Thủ tục sang tên Sổ đỏ hay còn gọi là thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân có thể tiếp cận và nắm bắt được.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Đất đai năm 2013.

Luật Công chứng năm 2014.

Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về Thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CPngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về Thuế.

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 63/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thủ tục sang tên sổ đỏ theo quy định hiện hành
Thủ tục sang tên sổ đỏ theo quy định hiện hành

II. THỦ TỤC SANG TÊN SỔ ĐỎ

Theo khoản 1 Điều 20 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định trang 3 và trang 4 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được sử dụng để xác nhận thay đổi trong các trường hợp người sử dụng đất thực hiện quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Do đó thủ tục sang tên Sổ đỏ sẽ giúp người thực hiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc được Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận việc đăng ký biến động được thể hiện rõ trong Giấy chứng nhận. Việc đăng ký biến động đất đa được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận mà thực hiện quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất,… (khoản 4 Điểu 95 Luật Đất đai năm 2013).

Do đó khi muốn chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất thì người thực hiện bắt buộc phải đăng ký biến động đất đai hay nói cách khác là phải thực hiện thủ tục sang tên Sổ đỏ.

2.1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người thực hiện phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký sang tên Sổ đỏ với những loại giấy tờ như sau:

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK (được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT).

– Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

– Trường hợp mà người chuyển nhượng là hộ gia đình, cá nhân: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo Mẫu số 03/BĐS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Trong trường hợp thuộc diện miễn thuế thu nhập cá nhân thì phải có giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế theo quy định của pháp luật.

– Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 140/2016/NĐ-CP. Trường hợp tài sản thuộc diện miễn lệ phí trước bạ thì cần nộp bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh tài sản thuộc diện miễn lệ phí trước bạ.

– Đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu thì cần phải lập hợp đồng công chứng. Căn cứ vào quy định tại Điểu 40 và Điều 41 Luật Công chứng 2014 thì các bên cần chuẩn bị những giấy tờ như sau:

Bên chuyển nhượng, bên tặng cho Bên nhận chuyển nhượng, bên nhận tặng cho
– Giấy tờ tùy thân của cả vợ chồng

– Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

– Sổ hộ khẩu

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Hợp đồng ủy quyền (nếu có bên thứ 3)

– Giấy tờ tùy thân

– Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

– Sổ hộ khẩu

– Đối với trường hợp tặng, thừa kế phải có giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân với người cho và người nhận để được miễn thuế thu nhập cá nhân.

2.2. Bước 2: Nộp hồ sơ

Người thực hiện nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai/ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (nơi có đất chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế) để được giải quyết sang tên sổ đỏ theo thẩm quyền.

Trường hợp mà nơi có đất chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế mà chưa thành lậpVăn phòng đăng ký đất đai/ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thì người thực hiện việc nộp hồ sơ sẽ nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Văn phòng đăng ký đất đai/ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tiến hành tiếp nhận hồ sơ và xem xét hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì Văn phòng đăng ký sẽ thông báo và hướng dẫn cụ thể để người nộp hồ sơ biết để bổ sung cho hồ sơ theo đúng quy định.

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai/ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiếp nhận hồ sơ và gửi thông tin địa chính lên cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

2.3. Bước 3: Người nộp hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)

Khi nhận được thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế, người nộp hồ sơ tiến hành việc nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ vào ngân sách nhà nước (theo Thông tư 111/2013/TT-BTC và Nghị định 140/2016/NĐ-CP, Thông tư 85/2019/TT-BTC thì chuyển nhượng, tặng cho nhà đất các bên có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và phí thẩm định hồ sơ theo quy định) cụ thể như sau:

– Cách tính thuế thu nhập cá nhân (theo 2 phương pháp):

+ Thuế thu nhập cá nhân = 25% * Giá bán ghi trên hợp đồng

+ Thuế thu nhập cá nhân = 2% * Giá chuyển nhượng ghi trong hợp đồng

– Cách tính mức lệ phí trước bạ: Căn cứ Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điểu 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP lệ phí trước bạ thông thường được tính như sau:

Lệ phí trước bạ = 0.5% * Giá chuyển nhượng

Theo đó, các bên được phép thỏa thuận về người nộp (trong trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế, lệ phí).

Phí thẩm định hồ sơ khi sang tên: Tùy mức thu do UBND cấp tỉnh/ thành phố khác nhau.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính xong thì người nộp phải gửi lại các chứng từ, lệ phí trước bạ hoặc xác nhận của cơ quan thuế về việc được miễn thuế, lệ phí trước bạ cho Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phong đăng ký đất đai nơi đã nộp hồ sơ đăng ký biến động.

2.4. Bước 4: Nhận kết quả

Người nộp sẽ nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được xác nhận nội dung biến động hoặc giấy chứng nhận mới trong trường hợp giấy chứng nhận cũ không còn chỗ trống để xác nhận nội dung biến động.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất khai hoang

Như vậy, thủ tục sang tên sổ đỏ thực chất là thủ tục đăng ký biến động đất đai khi mua bán, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất. Theo đó, khi thực hiện xong thủ tục này thì quyền sử dụng đất chính chức sang tên người khác và phát sinh hiệu lực.

Đánh giá bài viết này